Velkommen til Datsun/PMC-Registeret

merkeklubben for Datsun og Prince (PMC) i Norge

Om Datsun/PMC-registeret

Initiativet til å starte en klubb eller register for eldre Datsun og PMC biler ble tatt høsten 1995.  Formålet skulle være å oppspore, restaurere og bevare Datsun og PMC biler eldre enn 21 år.  Mange av disse bilene begynner nå å bli sjeldne og må regnes som historiske.

De har blitt en del av den Norske transport og samferdselshistorien. Dette fører til at noen av disse bilene må tas vare på. Det er et av registerets hovedformål. Siden starten høsten 95 har registeret vokst til  en relativt stor bilklubb med 265  medlemmer pr.01.01.05.

Datsun Cedric 2000 custom six var den andre bilen som kom på modellprogrammet til AS INOR. Det var en stor bil med 6 sylindret motor. Den ble aldri noen storselger, da merket var for nytt da den ble introdusert i 1966. Det ble solgt noe over 200 av denne modellen fram til og med 68. Bemerkelsesverdig mange har overlevd fram til idag.

Vi har avholdt 6 årstreff og 3 Japantreff med stadig stigende deltagelse og vårt blad DATSUN/PMC-BULLETINEN har til nå kommet ut med 34 nummer. Vi har hatt en del medlemsmøter, blant annet på Strømmen blimuseum, Horten bilmuseum og hos Nissan Norge. Det siste har vært det absolutt best besøkte. Dette er et tiltak vi vil fortsette med, da vi ser det som viktig å ha en mulighet til å treffe medlemmene.

På Ekebergmarkedet vår og høst har vi de siste 9 årene hatt klubbstand med godt besøk av Datsun interesserte personer. På grunn av den store oppslutningen fra publikum på dette markedet, vil vi fortsette å markedsføre oss her. I tillegg vil vi prøve å være til stede på arrangementer andre steder.

 

Vi håper at disse Internettsidene våre vil stimulere interessen for å ta vare på eldre Datsun og PMC biler.

Svein Erik Finnerud. Formann

 

 

 

 

DATSUN/PMC-REGISTER

 

 

UTDRAG AV FORMÅLSPARAGRAFEN

 

§ 1. Klubbens navn og adresse er: DATSUN/PMC-Registeret. Postboks 80. 3371 Vikersund.

 

§ 2. Dette skal være en klubb for personer med en spesiell interesse for Datsun og PMC biler.Alle enkeltpersoner, Nissan-forhandlere og organisasjoner med nevnte interesser kan opptas som medlemmer.

 

§ 3. Klubbens formål er å:

A: Anspore medlemmer til å oppspore, restaurere, bevare DATSUN og PMC biler samt ting som har tilknytning til disse bilene.

B: Arbeide for et godt kameratskap medlemmene imellom, samt utvikle medlemmenes kjennskap til disse bilene.

C: Arbeide for å heve bilenes standard og orginalitet.

D: Samarbeide med likesinnede klubber i inn og utland.

 
 

STYRET 2008 - 2009

Formann: Svein Erik Finnerud
Sekretær: Geir Øigarden
Kasserer: Arild Brekken.
Styremedlem: Jon H.Tønnessen
Styremedlem: Stein Kvernvik
Vararep.: Ole Knut Lappegård

 

 

 
 

 POSTGIROKONTO: 0530 0205 633.

Bli Medlem