Velkommen til Datsun/PMC-Registeret

merkeklubben for Datsun og Prince (PMC) i Norge

Bulletin 46

På denne siden finner du stoff fra bulletin nr 46:

Artikkel fra bulletin 46

RESTAURERING AV DATSUN 240 C HARD TOP

1971 Datsun 240C Hard Top

 

I juli var jeg og kona på en liten rundtur på vestlandet. Etter noen dager havnet vi i Bergen og da måtte vi benytte anledningen til å besøke vårt klubbmedlem Magne Halsvik, som holder på å restaurere en Datsun 240C Hard Top fra 1971. Dette er en meget sjelden modell i Norge, da det bare ble solgt 23 av den. I dag kjenner vi bare til 2 stykker på skilt. Magnes lyseblå metallic, som han tidligere i år kjøpte fra Stavangerkanten (Den skal vi ha en pre-sentasjon av i neste blad) og en sølvgrå på sørlandet. En tredje som hadde skilt ble solgt til Sverige for noen år siden. I tillegg til disse tre finnes en tre-fire i dårlig stand.

Da Magne er kjent som en dyktig sveiser og veldig nøye med alt han gjør, var vi spent på å se prosjektet som han har drevet på med i et års tid. Det må her fortelles at han nettopp var ferdig med å sveise opp en 74 modell 260C sedan, da han fikk kjøpt  Hard Top`en i Åsane utenfor Bergen. Eieren lot ham få kjøpe den da han skjønte at Magne virkelig hadde til hensikt å res-taurere den ganske raskt.

Da han hadde fått bilen hjem og strippet den ned, så han at dette ville bli mye mer arbeid enn han hadde forstil seg.  Han var nesten ved å gi opp før bilen var sandblåst. Men etter diverse konsultasjoner med bil-kompiser og undertegnede ble alle enige om at den nysveisede sedanen måtte ofres for å skaffe deler til prosjektet. I tillegg kom han over nok en Hard Top i Sogn, som virket så bra at den muligens kunne danne basisen for Hard Top prosjektet. Da den ble sandblåst var også den i en elendig tilstand, men med to sandblåste Hard Top karosserier og en sviset sedan skulle dette bli bil. Til slutt var det bilen fra Åsane, som ble valgt som utgangspunkt.

Her måtte det til så mye karosseiarbeid til at Magne måtte lage en jigg, som ble boltet fast til murgulvet. I tillegg ble karosseriet stivet opp innvendig med stålbjelker på kryss og tvers. Arbeidet startet foran. Fronten og venstre innerskjerm ble tatt fra sedanen og høyre innerskjerm fra en donorbil på Voss. Alle disse delene var da sandblåst og klar-gjort på forhånd. Nye rammevanger under radiator og for-sterkninger ble laget av Magne  før montering.

 

1971 Datsun 240C Hard Top

Torpedoveggen er ferdig

1971 Datsun 240C Hard Top 

Omfattende avstivninger innvendig 

Neste punkt på programmet var høyre bakskjerm. Her hadde det tidligere vært en kollisjonsskade, som var så dårlig sveiset og reparert at alt ble tatt av og erstattet med deler fra Sognebilen. Han forteller at det var et forferdelig arbeid å få alt til å passe mot døråpning, tak, innvendige deler og koffertlokk. Når alt var på plass var det akkurat slik det hadde vært originalt. Magne er nøye med detaljer, så alt skal være skjøtt, falset og sveiset slik det var fra fabrikken. Mange innvendige detaljer ble lagd nye.

 

1971 Datsun 240C Hard Top

Noe  av avstivningen sett fra høyre side

Neste punkt på programmet var høyre bakskjerm. Her hadde det tidligere vært en kollisjonsskade, som var så dårlig sveiset og reparert at alt ble tatt av og erstattet med deler fra Sognebilen. Han forteller at det var et forferdelig arbeid å få alt til å passe mot døråpning, tak, innvendige deler og koffertlokk. Når alt var på plass var det akkurat slik det hadde vært originalt. Magne er nøye med detaljer, så alt skal være skjøtt, falset og sveiset slik det var fra fabrikken. Mange innvendige detaljer ble lagd nye.

 

1971 Datsun 240C Hard Top

Ny innerkanal er montert

Neste arbeidsoppgave ble å tilpasse nylagd innerkanal mot bakskjermen. Ytterkanalene var nye og ble tatt ut av den ferdige sedanen. Disse ble i tillegg for-sterket innvendig. Så ble høyre side bunn reparert og delvis erstattet med nytt stål.

Nedre delene av bakskjermene samt mange andre mindre karosserideler er valset og falset ut av Magne og sveiset kant i kant slik at det ser helt originalt ut. Alt er altså sveiset sammen i de originale skjøtene. Alt er gjort slik det var originalt. Ikke en uoriginal sveiseskjøt er å se noe sted.

1971 Datsun 240C Hard Top

Denne bakskjermen var løs og alt på inn-siden skulle byttes eller repareres.

Pr. i dag er hele fronten, hele høyre side av bunn med innerkanal og ytre kanal, hele høyre side med bakskjerm og reserve-hjulsbrønn i koffertrom ferdig sveiset eller erstattet av bedre deler. Det som står igjen er samme jobben på venstre side og ny bakplate, men alle delene som skal brukes ligger ferdige. Resten av sveisejobben skal taes rolig gjennom vinteren, da han skal bruke mye av tiden til å oppgradere den lyseblå han kjøpte tidligere i år.

Da Magne har spart på Cedric deler i 20 år, har han mange viktige deler på lager. Han fikk også med mange nye deler med den han kjøpte, samt at registeret har hjulpet til så godt vi kunne. Vanskelige deler som nye støtfangere og originale hjulkapsler har han greidd å få tak i. Blant annet kommer bakfangeren fra Danmark. Alt av tekniske deler er handlet inn, for og bakstilling ligger klare, alle detaljer i motorrom er ferdig eloksert, alt av originale klips og smådetaljer er skaffet til veie og interiøret er trukket opp og ser helt originalt ut.

1971 Datsun 240C Hard Top

Bilen sett fra høyre. Alt på denne siden er nå ferdig reparert.

1971 Datsun 240C Hard Top

Bakplaten ser bra ut, men det var mye gamle skader og dårlig sveising på den, slik at den skal bli byttet ut mot en fra delebilen fra Sogn. Den hang ferdig på veggen.

Dette vil jeg kalle et unikt restaurerings-prosjekt fra Bergen. Det er tydelig at det er en dyktig fagmann og Cedric entusiast vi har med å gjøre. De færreste ville startet på et slikt prosjekt, men Magne har tydligvis de kunnskaper og pågangsmotet som skal til for å få gjennomføre noe slikt. Alt holder en høy standard og det er ikke jukset et eneste sted.Vi gleder oss til bilen blir ferdig. Den skal få tilbake sin originale lyseblå metallic farge . For øvrig den eneste 240C Hard Top i Norge som hadde denne fargen.

SEF

Bli Medlem